Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ποιότητα

Η δημιουργία ενός εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου απαιτεί ειδικές συνθήκες και φροντίδες. Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την ποιότητα του;

Ξεκινώντας από το ελαιόδεντρο, σημαντικό ρόλο παίζει εκτός από την ποικιλία (φυλή) το έδαφος και το μικροκλίμα που βρίσκεται το δέντρο. Γενικότερα οι ημι-ορεινές και ορεινές περιοχές παράγουν εξαιρετικούς καρπούς εξαιτίας των ιδανικών θερμοκρασιών και αερισμού κατά την ανάπτυξη του καρπού. Το έδαφος είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας αφού τα ελαιόδεντρα απαιτούν υψηλές συγκεντρώσεις φώσφορου, κάλιου και βόριου.

Οι καλλιεργητικές φροντίδες είναι το επόμενο πολύ κρίσιμο στάδιο για την παραγωγή. Τα δέντρα πρέπει να κλαδεύονται σωστά και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή την περίοδο που παρουσιάζονται φυσικοί εισβολείς στο δέντρο όπως είναι ο δάκος.

Ο τρόπος αλλά και ο χρόνος συγκομιδής των καρπών απαιτεί μια ιδιαίτερη και προσεκτική διαδικασία. Ο καρπός καθώς ωριμάζει αλλάζει χρώμα και τότε αποτελεί μια πολύ καλή περίοδο για την συγκομιδή του. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας, η χειρονακτική συγκομιδή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο καθώς δεν πληγώνει το δέντρο και ο καρπός παραμένει ολόκληρος και καθαρός.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής του καρπού, η μεταφορά του πρέπει να γίνεται σε μικρές ποσότητες ώστε να μην καταπονείται και σε θερμοκρασίες μέχρι 15 oC. Η υπερβολική ζέστη και υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη μυκήτων και να υποβαθμίσει το τελικό προϊόν. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η ελαιοποίηση (εκχύμωση) γίνεται άμεσα ώστε να θωρακιστεί η ποιότητα και το άρωμα του ελαιόλαδου και πάντα με την μέθοδο κρύας έκθλιψης (25-30 oC).

Η αποθήκευση του ελαιόλαδου αποτελεί μια διαδικασία που πρέπει να τηρείται από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Το ελαιόλαδο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το άμεσο ηλιακό φως, γι’αυτό τον λόγο άλλωστε εμφιαλώνεται σε ειδικές γυάλινες φιάλες με φίλτρο UV ή σε δοχεία μη διαφανή.

Η καλή ποιότητα ενός εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου έχει υψηλές και απαιτητικές διαδικασίες, όπως ακριβώς και εκείνες ενός καλού κρασιού.